Open Close
  • Blå Spaden
  • Frusen Glädje
BOKA
»Mitt arbete börjar i gesten, bilden springer ur kroppens rörelse, ur rytmen«

Christel Hansson

Ma är inom traditionell japansk estetik ett uttryck för tomrummet, som i pausen mellan två toner i ett stycke musik, eller ytan mellan två punkter på ett papper. Ma berättar om utrymmet mellan det som försiggår – en språklig översättning av kontrastens  funktion.

Med rötter i scenografin och inspiration från dansens ordlösa uttryck skapar Christel grafiska blad som lever. Hennes torrnålsgravyrer i koppar är inte låsta inom arkets fyra hörn, de söker och strävar. Christels konst är numera en lika essentiell del av Örum 119 som rummen i hotellet.

CHRISTELS WEBBSIDA →
Christel Hansson
 

Örum 119
Örumsvägen 119
271 76 Löderup

+46 411 55 66 88
info@orum119.se

© 2020 Örum 119